hlavicka01Tyto stránky již nejsou aktualizovány!

Novou verzi stránek naleznete na adrese

http://www.au3v.org(AU3V) je občanské sdružení institucí, které nabízejí a provozují vzdělávací aktivity na úrovni vysokoškolského vzdělávání, určené občanům české republiky v důchodovém věku.

byla založena v r. 1993 z iniciativy několika dobrovolníků, kteří na svých mateřských univerzitách vzděláváním seniorů zabývali a současně sledovali tuto problematiku v evropském i světovém měřítku. Vzdělávání seniorů patří mezi prestižní úkoly moderních univerzit a vyspělé státy i univerzity si to uvědomují. Proto dostala do vínku dva hlavní úkoly: zabezpečit vzájemnou informovanost svých členů a postarat se o mezinárodní kontakty s vedoucími evropskými organizacemi. Zejména se to týkalo organizací AIUTA (Internation Association of the Universities of the Third Age), EFOS (European Federation of Older Students) a evropské informační sítě pro U3V, vedené univerzitou v Ulmu. Všem, kteří se zasloužili o to, že má dobré kontakty s partnery v zahraničí a svým více než 40 členům může poskytovat informační servis, patří velký dík.

AU3V - foto učebny na VUT v Brně

AU3V je neziskové sdružení zájemců o vzdělávání seniorů na univerzitní úrovni. AU3V má v současné době 35 aktivních členů. Činnost AU3V řídí předsednictvo, které bylo zvoleno na Valném shromáždění AU3V dne 30. 1. 2013 ve složení:

Předseda: Doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
   
Tajemník: Lenka Shromáždilová
   
Členové: ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.
  Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.
  Doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.
  Ing. Božena Mannová, Ph.D.
  Prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
  Doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.
  Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
  Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
   
Místem sekretariátu je Centrum VUT, Antonínská 1, 601 90 Brno.

 

Valné shromáždění stanovilo pro následující období tyto hlavní úkoly:

  • zajistit institucionální podporu aktivit U3V v rámci rozpočtu MŠMT
  • dále rozvíjet mezinárodní kontakty
  • podporovat a iniciovat aktivity českých vysokých škol v oblasti vzdělávání seniorů jako vysoce potřebnou a společensky prospěšnou činnost

 

 

Nahoru/Upnahoru

 

Za obsah odpovídá: Lenka Shromáždilová  n  Děkujeme za návštěvu našich stránek.  n  Copyright © AU3V
Poslední úprava 23.02.2014 18:07  n  webmaster@ro.vutbr.cz